Uprawnienia na wózek widłowy - jak je zdobyć?

Brak komentarzy brak ocen

Obecny rynek zabiega o pracowników o jak najwyższych kwalifikacjach. Osoba, która posiada więcej uprawnień zapewne szybciej znajdzie opłacalną ofertę pracy, w związku z tym tak ważne jest, aby się szkolić i rozwijać. Jeżeli jesteś osobą pracującą w magazynie czy też w branży produkcyjnej i chcesz poprawić swoją pozycję zawodową, przeczytaj nasz artykuł.

Kurs na wózek widłowy — korzyści

Jest to w szczególności podwyższenie swoich umiejętności, które mogą pomóc nam znaleźć lepiej płatną pracę. Uprawnienia na wózki widłowe są długoterminowe, co skutkuje tym, że możemy cieszyć się naszym zaświadczeniem jeszcze wiele lat po ukończeniu kursu. Od zdającego nie wymaga się żadnych konkretnych umiejętności, a czas na zdobycie uprawnień z reguły nie przekracza 7 dni. Kolejnym atutem jest większa szansa na otrzymanie dobrej pracy za granicą, a to wiąże się ze znacznym wzrostem zarobków oraz standardu życia.

Jak uzyskać uprawnienia na wózek widłowy?

Uprawnieniami na wózki widłowe może się poszczycić jedynie osoba, która odbyła kurs i zaliczyła specjalny egzamin państwowy. Tak jak kurs, test składa się z praktyki oraz teorii. Na teorii jesteśmy sprawdzani z wiedzy, jak zbudowany jest wózek widłowy, a w części praktycznej – czy potrafimy prawidłowo poruszać się wózkiem oraz go obsługiwać.

Aby móc podejść do egzaminu, musimy spełnić kilka prostych wymagań: 

  • Ukończyć 18 lat.
  • Posiadać świadectwo zakończenia kursu.
  • Pozwolenie pracodawcy.
  • Badanie lekarskie z opinią lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wózku widłowym.

Kategorie uprawnień

Wyróżniamy 3 typy uprawnień, które określa Urząd Dozoru Technicznego.

  • IIIWJO pozwala na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych oraz zdalnie sterowanych.
  • IIWJO, jest to najpopularniejsza kategoria i uprawnia do prowadzenia wózków jezdniowych podnośnikowych z każdym napędem i bez ograniczeń w wysokości podnoszenia i udźwigu.
  • IWJO zezwala na prowadzenie wózka o dowolnym napędzie i udźwigu, jak również wózki jezdniowe specjalizowane, gdzie możemy wyróżnić te o zmiennym wysięgu i te, które podnoszą nie tylko asortyment, ale także operatora.

Kategoria IWJO jest najwyższa i pozwala kierować wózkami z IWJO i IIWJO. W analogiczny sposób posiadacze IIWJO mogą poruszać się pojazdami z niższej kategorii.

Jakie są koszty zrobienia uprawnień?

Koszt w szczególności zależy od tego, czy przechodziliśmy wcześniejszy kurs, czy nie. Bez dedykowanego szkolenia opłata za poświadczenie kosztuje 171.94 złote. Niemniej jednak większość osób decyduje się na przeszkolenie w trakcie kursu, co kosztuje paręset złotych, w większości wypadków w przedziale od 300 do 1000.

Cena zależy od kategorii oraz konkretnych uprawnień na wózek widłowy. Wielu pracodawców oferuje, że pokryją koszt szkolenia czy też jakąś jego cześć, przy założeniu, że będziemy u nich pracować, choć, nawet jeśli musimy sfinansować całość ze swojej kieszeni, to i tak korzyści mocno przewyższają straty.

Komentarze
Wszystkich:0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz